Omfugning af murværk

Vi har mange års erfaring med at udvælge mørtel, der arbejder bedst med murværk fra forskellige tidsaldre.

Omfugning af murværk i nye og ældre ejendomme

Dit murværk har et sæt egenskaber, som er bestemt af de mursten og den mørtel, som væggen er bygget af. Derfor er typen af mørtel en vigtig beslutning, når der skal foretages en omfugning af dit murværk.

Restaureringsarbejde – en uddannelse i sig selv

Gamle huse er langt mere følsomme over for ændringer end vores moderne huse. Fugtproblemerne stikker ofte deres grimme hoved frem, når fugtbalancen skubbes i negativ retning. Ændringer der normalt udføres i mere moderne huse, giver pludselig problemer her. Skal de problemer undgås kræves professionelt fugtmålingsudstyr. Vi råder over noget af det bedste fugtmålingsudstyr, der kan købes for penge.

Omfugning af murværk med den rigtige mørtel

Vi har over 45 års erfaring med at udvælge mørtel, der arbejder bedst med murværk fra forskellige tidsaldre.

Er dit hus eksempelvis af ældre dato tager vi hensyn til det oprindelige materiale ved opførelsen af huset. Vi udvælger den rette mørtel, der bedst egner sig til det enkelte murværk.

Ofte kan man se på husets mur, når det trænger til en omfugning af murværket. Oplever du kuldebroer i din bolig med en hulmur, så kan det også være tegn på, at der er sket nedfald af mørtel inde i væggen. Dette nedfald kan føre fugt med sig i den indvendige væg.

Hvis det er tilfældet, anbefaler vi både en hulmursisolering og omfugning af murværk.

Udkradsning af fuger med en professionel

Vi anbefaler udkradsning af fuger og omfugning af murværk udføres af en professionel. Birger Hansen & Søn er medlem af Dansk Byggeri, hvilket er din sikkerhed og garanti for, at vi udbedrer skaderne og leverer rådgivning og murarbejde med bedste faglige kvalitet.

Restaurering af ældre huse med viden og respekt

Restaurering af gamle huse kræver viden om gammel byggeskik og de oprindelige materialer. Skal restaureringen blive en succes på den lange bane, er det uhyre vigtigt at anvende nøje udvalgte materialer.

Med vores parallelle samarbejde med søstervirksomheden Hydro Chemie har Birger Hansen & Søn faglig ekspertise i alle typer af mørtel. Vi sørger altid for de rigtige blandingsforhold, så husets oprindelige vægge kan bevare deres egenskaber.

Besøg website