Murervirksomheden Birger S. Hansen blev startet tilbage i 1971. Opgaverne har spredt sig bredt lige fra nybyg – landbrugsbyggeri – kloak - til restaurering af kirker. Senere kom Kongeåens Tv rørinspektion til, som beskæftigede sig med video undersøgelse af kloakrør. Noget vi stadig gør beskæftiger os med i dag, dog i noget mindre målestok.

I 2003 overtog jeg virksomheden hvor efter den kom til at hedde Birger Hansen Og Søn. Opgaverne er forblevet de samme.

I 2009 fik vi agenturet på Hydro Chemie, som beskæftiger sig med løsning af fugt og skimmelsvamps problemer. Siden den tid er der blevet bygget meget ekstra viden på inden for dette specielle område.

Opgaverne er forblevet de samme selv om fokus mere er blevet drejet i retning af restaurerings arbejde som en naturlig følge af agenturet fra Hydro Chemie.

Den meget ekstra viden der er blevet bygget.